Home > Voor de ouders > Klachtenregeling

Klachtenregeling

Elke school heeft een klachtenregeling. Dat is niet een vrijblijvend iets, maar een verplichting die is vastgelegd in de Wet op het Primair Onderwijs. Een klachtenregeling die goed werkt is belangrijk voor iedereen die betrokken is bij de school: ouders, leerkrachten, ondersteunende medewerkers, schoolleiding en schoolbestuur. De klachtenregeling dwingt de school serieus om te gaan met klachten en op die manier de communicatie met ouders en andere betrokkenen te verbeteren.

Een goed gesprek

Het blijkt dat veel klachten terug te brengen zijn tot een slechte communicatie tussen ouders en de school. Communicatie, tussen ouders en de school is het sleutelwoord in dit proces. In de brochure ‘Een goed gesprek’ worden tips en adviezen gegeven ter verbetering van de communicatie. Deze brochure is een uitgave van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school?

  • Maak een afspraak met het direct betrokken personeelslid en bespreek de situatie
  • Leidt het gesprek niet tot resultaat, maak een afspraak met de directeur en bespreek de situatie
  • Komt u er ook met de schoolleiding niet uit, dan is het schoolbestuur (in dit geval: Stichting Prisma Almere) de laatste mogelijkheid om binnen de school het probleem op te lossen. Neem contact op met ons
  • Geen resultaat? Dan kunt u een formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie

Downloads