Home > Over Prisma > Bestuur en beleid > Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het Bestuur en het beleid van Stichting Prisma. Daarnaast fungeert de Raad ook als klankbord voor het College van Bestuur.  De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen.

Voorzitter en leden

dr. T.M. (Martijn) Willemse
dr. T.M. (Martijn) Willemse
Voorzitter Raad van Toezicht
E. (Erwin) Hietland RA
E. (Erwin) Hietland RA
Lid Raad van Toezicht
Mr. N.M. ( Nicoline) van der Meer-Lopez
Mr. N.M. ( Nicoline) van der Meer-Lopez
Lid Raad van Toezicht
F.W. (Friso) de Roos RA
F.W. (Friso) de Roos RA
Lid Raad van Toezicht
B.B. (Barbara) Dijkgraaf
B.B. (Barbara) Dijkgraaf
Lid Raad van Toezicht
B. (Bert) Kozijn
B. (Bert) Kozijn
Lid Raad van Toezicht