Home > Over Prisma > Bestuur en beleid > Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het Bestuur en het beleid van Stichting Prisma. Daarnaast fungeert de Raad ook als klankbord voor het College van Bestuur.  De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen.

Voorzitter

  • drs. M.K. (Martine) Visser

Leden

  • E. (Erwin) Hietland RA
  • dr. T.M. (Martijn) Willemse
  • Mr. N.M. ( Nicoline) van der Meer-Lopez 
  • F.W. (Friso) de Roos RA