Home > Over Prisma

Wij zijn Stichting Prisma Almere

Dagelijks bieden wij christelijk basisonderwijs aan ruim 5200 kinderen in Almere. Stichting Prisma Almere heeft achttien basisscholen in Almere, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs. Wij bieden naast het regulier onderwijs ook verschillende onderwijsconcepten waaronder Dalton, IKC (Integraal Kindcentrum), Sterrenschool maar ook Ecologisch onderwijs. Meer weten? 

Wij geloven

Geloven dat ieder kind bij ons gezien wordt. Dat ieder kind zichzelf mag zijn en eigen talenten kan ontdekken. Dat verschillende kinderen bij elkaar een mooie samenleving in het klein vormen.
Maar ook geloven wij dat Prisma kinderen helpt om te onderzoeken wat waar en onwaar is. Dat vertrouwen in elkaar nodig is om samen sterk te zijn voor de toekomst. En dat wij van elkaar kunnen leren en dat je fouten mag maken om er vervolgens weer van te leren.

Elke dag werken er ongeveer 500 collega’s die onze ‘geloven in’ waarmaken en warmte en verdieping aan kinderen meegeven die nodig zijn zodat zij later sterk kunnen functioneren in een maatschappij die continue verandert. Samen maken we ons sterk voor de toekomst!

Onze ‘geloven in’ vormen ons bestaansrecht en zijn gebaseerd op de visie van F. Boerwinkel (1973) over het doel van opvoeding en onderwijs. Deze visie blijft onze basis, met een eigentijdse vertaling. Het biedt ons houvast en geeft vorm aan het basisonderwijs wat wij kinderen bieden.

Wat bieden wij kinderen in ons basisonderwijs?

  • Voldoende ruimte om soft-skills (persoonlijke, emotionele en sociale en intellectuele vaardigheden) te ontwikkelen
  • Onderwijs waarbij onderwerpen als burgerschap, mediawijsheid, techniek, geschiedenis en duurzaamheid een belangrijke rol spelen
  • Hulp om te onderzoeken 'Wat is waar en onwaar?'
  • Enthousiaste en inspirerende leerkrachten waardoor leren echt een plezier is
  • Een omgeving waarin we leren dat fouten maken mag om er vervolgens van te leren
  • Tijd voor zingeving en inspiratie vanuit onze christelijke traditie