Home > Over Prisma > Visie en missie

Visie

Kwalitatief goed onderwijs staat op alle Prismascholen hoog in het vaandel. De scholen laten dit zien vanuit een breed palet van onderwijskundige invulling. Op iedere school betekent dit dat diversiteit uitgangspunt is in het handelen. De inzet van handelingsgericht werken ‘op weg naar betere kansen en resultaten’ geeft aan deze visie kleur en betekenis. Ons onderwijs is dienstbaar aan de gehele ontwikkeling van het kind. Aandacht is er voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling, voor samenleven en samenwerken. Het leren vindt zoveel mogelijk plaats in een betekenisvolle en uitdagende context.

Missie

Groei samen! Actief leren van en met elkaar in verbondenheid met de wereld.
De Prismascholen zijn erop gericht dat alle kinderen voldoende zelfkennis en zelfwaardering kunnen opdoen om zo goed mogelijk te kunnen functioneren in een maatschappij die voortdurend verandert.
Begrippen als respect, verbinden, beleven, samenleven, solidariteit en gerechtigheid maar ook kritisch beschouwen staan centraal.
Het gaat hier om het samen-leven en samen-leren van mensen.
Prisma streeft ernaar in de omgang met elkaar en in de vormgeving van het onderwijsproces kinderen iets te laten ervaren van de christelijke traditie die in essentie de boodschap heeft: “heb elkander lief”. Deze traditie geeft vertrouwen, verantwoordelijkheid en inspiratie in het alledaagse leven en voedt het denken over waarden en normen.
Een belangrijke opdracht voor volwassene en kind is: leer jezelf kennen!

Onze visie en missie hebben wij vertaald in ons Strategisch Beleidsplan 2019-2023