Home > Ons onderwijs > Kwaliteit

Kwaliteit binnen ons onderwijs

Als kwaliteitsnorm hanteert Prisma de kwaliteitsstandaarden van de onderwijsinspectie, beschreven in het Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op voorschoolse educatie en primair onderwijs. Daarbij heeft iedere school op basis van de schoolpopulatie ook eigen aspecten van kwaliteit opgesteld. Alle schoolteams houden zich continu bezig met de volgende vragen: wat hebben onze leerlingen nodig om de volgende stap in hun ontwikkeling te maken? Wat zie je de leerkracht dan doen en wat moet hij hiervoor weten? Hoe kunnen we dat als Prisma gezamenlijk concretiseren en zichtbaar maken? 

De leerkracht heeft een meer coachende rol, gericht op het (leer)proces. Het gesprek met de leerling is daarbij van betekenis. Door deze gesprekken en de analyse van data volgens de PDCA-cyclus, komt de leerkracht tot een passende onderwijsaanpak. Dit leidt tot betekenisvol onderwijs vanuit een leerdoelgerichte en onderzoekende houding. 

Het kwaliteitsbeleid is in de beleidsnotitie ‘Zichtbaar kwaliteit’ (2017-2019) uitgewerkt. Op de poster wordt het kwaliteitsbeleid in een PCDA-cyclus (rationele cyclus) en de IMWR-cyclus (mensgerichte, sociaal-cultuur aspecten) weergegeven.

In februari en maart 2019 hebben wij visitaties gehad van de inspectie op verschillende scholen en afgerond met een een positief resultaat. Lees hier het volledige inspectierapport