Home > Ons onderwijs

Het onderwijs bij Prisma Almere

Prisma streeft naar het doorbreken van de methodegerichtheid waarbij de leerlijn het uitgangspunt is. Op deze wijze geven we invulling aan betekenisvol onderwijs waarbij we actief leren met én van elkaar in verbondenheid met de wereld. Een jong volwassene die een actieve bijdrage zal leveren aan de maatschappij met zijn/haar talent.

Ons onderwijs heeft de taak om te zorgen dat een kind een zelfstandige, nieuwsgierige, zelf denkende, kritische en verantwoordelijke persoon wordt. Het stimuleren van een onderzoekende houding is daarbij belangrijk en heeft een plek bij alle vak- en vormingsgebieden. 

We houden ons continu bezig met de volgende vragen: Wat hebben onze kinderen nodig om de volgende stap in hun ontwikkeling te maken? Het gesprek is daarbij van grote betekenis. De leerkracht is hierbij coach van het (leer)proces.

Om ons brede aanbod te realiseren zijn Collage Almere (Centrum voor cultuuronderwijs Almere) en Stad & Natuur Almere onmisbare parters.