Home > Nieuws > Veranderingen in de Raad van Toezicht bij Stich...

Veranderingen in de Raad van Toezicht bij Stichting Prisma Almere

Veranderingen in de Raad van Toezicht bij Stichting Prisma Almere

Dit jaar heeft Martine Visser de voorzittershamer van de Raad van Toezicht overgedragen aan Martijn Willemse. Op 26 september a.s. wordt formeel afscheid genomen van Martine. Het afscheid is uitgesteld i.v.m. de eerder geldende Covid-19 maatregelen. Ook zijn twee nieuwe leden toegetreden tot de raad van Stichting Prisma Almere: Barbara Dijkgraaf en Bert Kozijn.

Barbara en Bert stellen zich voor:

Mijn naam is Barbara Dijkgraaf. Sinds vier jaar ben ik voorzitter van het college van bestuur van ZAAM, een interconfessionele scholengroep van 23 middelbare scholen in Amsterdam en omstreken. Die rol vervul ik met plezier, in een stad met veel uitdagingen. Ik vind het belangrijk dat leerlingen onderwijs krijgen dat aansluit op hun behoefte en leefwereld, onderwijs dat ze optimaal uitdaagt zich te ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke deelnemers aan de samenleving. Hierin ligt ook mijn grootste drijfveer: iedere leerling de kans bieden om zich te ontplooien, het beste uit zichzelf te halen. Almere ken ik uit de periode dat ik bestuurder was van de Almeerse scholengroep. Ik heb Almere leren kennen als een stad waar onderwijs, meer nog dan in andere plaatsen, er toe doet. Ik verheug mij erop met mijn lidmaatschap van de raad van toezicht van Prisma daar een bijdrage aan te leveren.

Mijn naam is Bert Kozijn. Ik woon en werk in Amstelveen/Aalsmeer. Ik ben rector van het Hermann Wesselink College, een brede schoolgemeenschap voor tweetalig voortgezet onderwijs, onderdeel van de Cedergoep. Met veel plezier werk ik in het onderwijs. Bezieling van mensen en in organisaties hebben mijn grote interesse. Mijn inspiratie vind ik vooral in de verwondering over de enorme diversiteit waarin en waarmee mensen hun drijfveren vormgeven. Werken in het onderwijs en werken met jonge kinderen biedt daarvoor veel ruimte. Ik stel me daarin van nature nieuwsgierig op: welke zaken zijn voor jou echt betekenisvol en waar wil je je energie aan verbinden? Van origine ben ik theoloog. Als zij-instromer ben ik in 1999 in het onderwijs terechtgekomen. In de periode van 2012 – 2019 was ik voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting PCBO in Apeldoorn. Graag wil ik een bijdrage aan Stichting Prisma leveren. De eerste maanden zijn al goed bevallen. Ik zie uit naar het werk in en voor de Raad van Toezicht.

Naast Martijn Willemse en de twee nieuwe leden bestaat de Raad van Toezicht uit Nicoline van der Meer, Erwin Hietland en Friso de Roos. Informatie over de Raad van Toezicht is terug te vinden op onze website: https://prisma-almere.nl/stichting-prisma-almere/bestuur-en-beleid/raad-van-toezicht/