Home > Nieuws > Onderwijsverkiezingsdebat in Casa Casla

Onderwijsverkiezingsdebat in Casa Casla

Onderwijsverkiezingsdebat in Casa Casla

Het Breed Bestuurlijk Beraad van onderwijsbesturen in Almere en Stichting Casa Casla organiseren op zondag 13 maart een onderwijsdebat in cultuurcentrum Casa Casla. Het debat gaat onder meer over het onderwijsmanifest ‘Sterk onderwijs: de motor van Almere’ dat de besturen onlangs hebben aangeboden aan alle politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen mee gaan doen.

Het debat begint om 15.00 uur, duurt ongeveer anderhalf uur en staat onder leiding van Odeke de Jong, journalist en presentatrice bij Omroep Flevoland. Nico de Haas, voorzitter college van bestuur, is namens Stichting Prisma Almere aanwezig. 

In het centrum is ruimte voor ongeveer honderd belangstellenden en er is een vrije inloop. Als het maximaal aantal bezoekers is bereikt gaat de deur dicht.

In het manifest wordt onder meer ingegaan op het lerarentekort in Almere, de huisvestingsproblematiek voor startende docenten en de aansluiting tussen economie en onderwijs.

Meer informatie?

Meer informatie over het manifest en het debat is te verkrijgen via Jeroen Oosterheert, woordvoerder Almeerse Scholen Groep, telefoonnummer: 06-51367830, email: j.oosterheert@asg.nl