Home > Nieuws > Almere houdt vast aan vijfdaagse schoolweek

Almere houdt vast aan vijfdaagse schoolweek

Almere houdt vast aan vijfdaagse schoolweek

Gisteren is in de media aandacht besteed aan het lerarentekort in Almere. In deze berichtgeving zijn specifieke uitspraken gedaan over de invoering van een zogenaamde ‘vierdaagse lesweek’ in het primair onderwijs in Almere vanaf 2024, naar aanleiding van een brief die wij aan de ouders van onze leerlingen hebben gestuurd. In de berichten kwam een beeld naar voren dat verkeerd kan worden geïnterpreteerd. Als samenwerkende schoolbesturen hechten wij eraan om dit te verduidelijken.

In onze brief aan ouders hebben wij laten zien hoe wij met inzet van leraren, lerarenopleidingen en de gemeente samen optrekken om te zorgen dat kinderen volwaardig onderwijs op school kunnen krijgen ondanks het lerarentekort.

Een van de oplossingen die wij inzetten is om een programma van vier dagen gewone les door een leraar en één dag een andere vorm van onderwijs aan te bieden, zoals muziek, sport of creatieve vorming. Dit wordt de ‘vierdaagse lesweek’ genoemd. Zo zorgen we ervoor dat kinderen ondanks het lerarentekort vijf dagen per week zich op school kunnen ontwikkelen.

In noodgevallen kan het toch gebeuren dat een klas gecombineerd moet worden met een andere klas of zelfs gevraagd wordt om thuis te blijven. Een vierdaagse schoolweek kan dan een tijdelijke, specifieke maatregel zijn.

Wij blijven dus streven naar een vijfdaagse schoolweek voor de kinderen van Almere.

Namens alle schoolbesturen in Almere,
Stichting Almere Speciaal
Stichting Prisma Almere,
Almeerse scholengroep
Taalcentrum Almere
Eduvier onderwijsgroep 
SKO