Home > Voor de ouders > Informatie rondom maatregelen - COVID-19

Informatie rondom maatregelen - COVID-19

Informatie naar ouders

Vanuit Prisma hebben wij op 15 maart jl. een brief opgesteld voor onze scholen om alle ouders te informeren. Bekijk deze brief. Deze brief is inmiddels door alle scholen verspreid richting de ouders.
Leerkrachten doen hun best doen om de thuiszittende leerlingen zinvolle opdrachten te geven, mogelijk kan dat via digitale lesbrieven. De school informeert de ouders hierover. 
Indien ouders vragen hebben dan kunnen zij het beste contact opnemen, via de mail, met de leraar van hun kind (eren). 

Op 23 maart jl. is er een persbericht uitgegaan, dit bericht is samengesteld met de Almeerse scholengroep (ASG) en gemeente Almere. Bekijk het bericht. Dit bericht is door de scholen naar ouders doorgestuurd, met een persoonlijke noot van onze bestuurder. Daarin zijn ook de volgende links meegenomen, een mooi initiatief van gemeente Almere:

Op 25 maart zijn opnieuw de ouders geinformeerd. Bekijk deze brief
Ook op 3 april jl. zijn de ouders geinformeerd. Bekijk de brief en de bijbehorende bijlage (conclusies stichting lezen)
Op 9 juni jl. hebben ouders vanuit Prisma een brief ontvangen, zie brief

Mocht er nieuws zijn vanuit onze organisatie, dan informeren wij onze scholen direct en plaatsen wij een bericht op onze website. Blijven er vragen onbeantwoord? Neem dan contact op met de gemeente Almere door te bellen met 14 036 of door een mail te sturen naar leerlingzaken@almere.nl

Voor de meest actuele berichten/ informatie verwijzen wij u naar de volgende websites: