Home > Nieuws > Zes miljoen euro voor bestrijding lerarentekort...

Zes miljoen euro voor bestrijding lerarentekort Almere

Zes miljoen euro voor bestrijding lerarentekort Almere

Het lerarentekort in Almere is in vergelijking met andere steden groot en grillig. Er is een tekort van ongeveer 13% in het regulier onderwijs, met een piek van 20% in het speciaal onderwijs. Dit zet de kwaliteit van onderwijs enorm onder druk, zo toont het Noodplan Lerarentekort Almere aan. Het noodplan is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de schoolbesturen ASG, SKO en Stichting Prisma Almere, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en de gemeente Almere.  Het noodplan werd eind mei ingediend bij minister Slob. Naast Almere dienden ook Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht noodplannen in. Samen vormen de steden de G5.

Extra ondersteuning
Met behulp van de ruim 6 miljoen euro kan het onderwijs werken aan vier maatregelen: het opzetten van een begeleidingsprogramma voor startende leerkrachten; het bieden van extra ondersteuning aan kinderen die meer begeleiding nodig hebben, om zo de leerkrachten te ontlasten; het verder opleiden van onderwijsassistenten en ander ondersteunend personeel via de hbo-opleiding Pedagogisch Educatief Professional; en het inzetten van specialistische maatschappelijke partners voor het geven van niet-cognitieve vakken. Voor een vijfde maatregel uit het noodplan, het begeleiden van zij-instromers, hebben de besturen een aparte subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om ook aan de overige vijf maatregelen uit het noodplan te werken. Zo krijgen leerkrachten via een pilot op dit moment al voorrang bij het toewijzen van huurwoningen.

Impuls voor Almere
Net als Almere krijgen ook de andere vier grote steden extra budget van onderwijsminister Arie Slob om het lerarentekort aan te pakken. Dit maakte minister Slob vandaag bekend. “De ruim 6 miljoen euro maakt het mogelijk om meer gemotiveerd personeel aan te trekken, dat de mouwen wil opstropen om in onze mooie stad het verschil te maken voor kinderen”, aldus Herbert Griffioen, bestuursvoorzitter van ASG en woordvoerder van het Almeerse onderwijs in het overleg met de minister. “Ook kunnen we door met het anders organiseren van ons onderwijs. Zo werken we samen aan kwalitatief goed onderwijs voor onze leerlingen. Daar hebben zij recht op.”