Home > Nieuws > Noodplan Almere

Noodplan Almere

Noodplan Almere

In het Noodplan worden voorstellen gedaan om het lerarentekort in Almere het hoofd te bieden. Dat lerarentekort is in verhouding met de andere steden groot en grillig. De Almeerse inventarisatie op schoolniveau laat zien dat het totale tekort ca. 13% is, met een piek van 20% bij het speciaal onderwijs. Dit zet de kwaliteit van onderwijs enorm onder druk. Afgelopen maanden heeft Prisma, in samenwerking met de betrokken partners, zich hard gemaakt om het Noodplan Almere te ontwikkelen. Het Noodplan Almere wordt op 28 mei a.s. digitaal aangeboden aan minister Slob van OCW. 

Het Noodplan Almere is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de schoolbesturen, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en de gemeente Almere. Tijdens diverse ‘ophaalsessies’ hebben ook directies, leraren, vertegenwoordigers van de (G)MR, het hbo en het mbo meegedacht. Prisma is trots op deze samenwerking en de manier waarop dit plan tot stand is gekomen. Ook was de betrokkenheid van collega’s erg hoog door de grote opkomst tijdens de ophaalsessies. Samen zijn we sterk en maken we ons hard voor het onderwijs in Almere.

Lees het Noodplan Almere