Home > Nieuws > Muziekinstrumentenactie Meer Muziek in de Klas

Muziekinstrumentenactie Meer Muziek in de Klas

Muziekinstrumentenactie Meer Muziek in de Klas

Op dinsdag 13 februari ontvangt speciaal basisschool De Klimop een muziekinstrumentenpakket uit handen van stichting Meer Muziek in de Klas. De school wordt hiermee uitgenodigd om een vervolgstap te zetten richting structureel muziekonderwijs op school. 

Collage vindt het belangrijk deze stimulans te ondersteunen en verzorgt de workshop voor de leerlingen én de workshop voor de leerkrachten om met de aangeboden muziekinstrumenten in de klas aan de slag te gaan.

SBO De Klimop werkt samen met Collage aan duurzaam en kwalitatief goed cultuuronderwijs. 

Deze instrumentenactie is onderdeel van het landelijk Muziek Akkoord Speciaal Onderwijs dat op 23 november 2022 werd ondertekend door Stichting Muziek in de Klas, koningin Maxima en ruim honderd betrokken partijen waaronder Collage, centrum voor cultuuronderwijs in Almere.
In Almere werken veel partijen samen om voor alle leerlingen structureel meer muziek in de klas te brengen. In 2021 ontving Almere al een bokaal voor de inzet.

Collage en Meer Muziek in de Klas delen de ambitie om kunst- en cultuureducatie een vanzelfsprekende plaats in school te geven. Muziekonderwijs is hierbij essentieel.