Home > Nieuws > Bericht nav maatregel sluiting scholen

Bericht nav maatregel sluiting scholen

Bericht nav maatregel sluiting scholen

Onze regering heeft op 15 maart jl. besloten dat tot 6 april geen onderwijs gegeven wordt op de basisscholen. Ook de organisaties voor kinderopvang zullen de deuren moeten sluiten. De reden is dat deze organisaties hebben aangegeven dat steeds meer personeelsleden ziek worden en veel ouders de kinderen reeds thuishouden. Ook hoopt de regering door deze maatregel het aantal besmettingsgevallen door het Coronavirus te beperken.

Vanuit Prisma hebben wij een brief opgesteld voor onze scholen om alle ouders te informeren. Bekijk deze brief. Deze brief is inmiddels door alle scholen verspreid richting de ouders.
Leerkrachten doen hun best doen om de thuiszittende leerlingen zinvolle opdrachten te geven, mogelijk kan dat via digitale lesbrieven. De school informeert de ouders hierover. 
Indien ouders vragen hebben dan kunnen zij het beste contact opnemen, via de mail, met de leraar van hun kind (eren). 

Mocht er nieuws zijn vanuit onze organisatie, dan informeren wij onze scholen direct en plaatsen wij een bericht op onze website. Ook bekijken wij of er een veel gestelde vragen rubriek op onze website wenselijk is.