Home > Nieuws > Almeerse onderwijsagenda 2023 - 2025

Almeerse onderwijsagenda 2023 - 2025

Almeerse onderwijsagenda 2023 - 2025

Almere is onze stad. Met die slotzin presenteerden de Almeerse onderwijsbestuurders op 1 november jl. de Almeerse Onderwijsagenda 2023-2025. De Almeerse schoolbesturen van het po, vo, (v)so, mbo en hbo hebben hieraan gewerkt.

In de Almeerse Onderwijsagenda is afgesproken welke gezamenlijke inzet de komende jaren wordt gedaan voor de kinderen en jongeren in Almere. Zoals het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en zorgen voor aansluitende onderwijsprogramma’s. Daardoor kunnen leerlingen en studenten eenvoudiger doorstromen en verschillende leerniveaus combineren. Samen met dit netwerk wordt gezorgd voor optimale ontwikkelkansen voor iedereen, onder meer door armoede te bestrijden.

De agenda vindt haar oorsprong in de visie die in juni 2022 is gepresenteerd. Daarin staan twee ambities centraal: innovatie en inclusief onderwijs. Wat we daarvoor samen doen, staat in de Almeerse Onderwijsagenda. 

Nieuwsgierig? Bekijk de Almeerse Onderijsvisie 2023-2025