Home > Nieuws > 40 Leerlingen De Buitenburcht opgeleid tot leer...

40 Leerlingen De Buitenburcht opgeleid tot leerlingmediator

40 Leerlingen De Buitenburcht opgeleid tot leerlingmediator

In de afgelopen weken zijn er in de groep 5 t/m 8 in totaal 40 leerlingen opgeleid tot mediator op basisschool De Buitenburcht. De leerlingen hebben hun diploma gehaald en zijn inmiddels gestart als mediator. Dit houdt in dat zij zich inzetten binnen school en op het schoolplein om bij conflicten, voor zover dat mogelijk is, te helpen en om op te lossen. 

Vreedzame school

Op de Buitenburcht wordt inmiddels twee jaar met de methode ‘De Vreedzame School’ gewerkt. De Vreedzame School streeft naar een klimaat binnen de school waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid van leerlingen centraal staan. Conflictoplossing is van essentieel belang. De leerlingen leren hoe je constructief met conflicten om kunt gaan. Op de Buitenburcht worden leerlingen gestimuleerd om hun conflicten, voor zover mogelijk, zelfstandig op te lossen.

Mediatie: bemiddeling bij conflicten

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Alle leerlingen leren wat mediatie is. Er zijn nu 40 leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen en het ondersteunen van leerlingen wanneer het niet lukt om een conflict zelf op te lossen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Op deze manier kan een positief schoolklimaat ontstaan, wat een voorwaarde is om goed te kunnen leren.  De leerkrachten bewaken dat mediaties veilig en succesvol verlopen.