Home > Voor de ouders > Maatregel nav besluit sluiting scholen > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Welke ouders komen in aanmerking voor opvang van hun kind (eren)?

Prisma verwijst u naar de volgende pagina waar dit uitgebreid staat omschreven: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/vragen-over-basis--en-speciaal-onderwijs