Home > Over Prisma > Bestuur en beleid > College van bestuur en bestuursbureau

College van bestuur en bestuursbureau

Het bestuursbureau van Stichting Prisma is ondersteunend en stelt zich adviserend op naar de directies van de scholen die zijn aangesloten bij Stichting Prisma. Zo kunnen scholen advies vragen over onderwijs, communicatie, personeel en organisatie, financiën en andere complexe zaken. 

College van Bestuur

 • Dhr. N. (Nico) de Haas, voorzitter
 • Mw. E. (Elsbeth) Tier-van Lit, bestuurssecretaris
 • Mw. C. (Chantal) Lischer, office assistant 

Personeel & Organisatie

 • Dhr. R.G. (Rob) Bruijnes, hoofd bestuursbureau
 • Mw. E. (Eliza) Vroomen, medewerker personeel & organisatie
 • Mw. S.  (Sandra) Thonhauser, HR adviseur 

Onderwijs & Kwaliteit

 • Mw. M. (Margareth) van Meerveld, coördinerend directeur (passend) onderwijs & kwaliteit

ICT

 • Dhr. M. (Martijn) van Dijk, digitale overheidszaken en Parnassys
 • Dhr. C. Schneider, adviseur ICT 

Marketing & Communicatie

 • Mw J. (Jennifer) van Leuveren, adviseur marketing & communicatie

Financiën, huisvesting en beheer

 • Mw. K.M. (Kirsten) Snoek, financieel adviseur 
 • Mw. A.M. (Ali) van Es-Van der Sluis, medewerker financiën
 • Dhr. E. (Evert) Woltjes, huisvesting en beheer 

Portefeuillehouders

 • Passend Onderwijs: Mw. M. (Margareth) van Meerveld
 • Het jonge kind: Mw. S. (Susan) Benning